Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 06 2017

0262 4eba 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiimi miimi

June 03 2017

8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso
5985 b0a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts

May 25 2017

9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viamops mops

May 03 2017

2005 9e4d
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

May 01 2017

4583 404a 500

April 30 2017

0873 81d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
1816 23b8 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viapolyphonicsoul polyphonicsoul

April 26 2017

1236 1ffe
Reposted fromfreakish freakish viaIriss Iriss
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

April 25 2017

5275 1bc6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamiimi miimi
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl