Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

6763 fe12
Reposted fromtheolicious theolicious viaxannabelle xannabelle
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"

March 22 2017

Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
7829 b1e3
Reposted frommiischa miischa viausmiechprosze usmiechprosze
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viausmiechprosze usmiechprosze
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak

March 20 2017

8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek

March 09 2017

March 01 2017

To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viasophielaura sophielaura

February 26 2017

When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin

February 25 2017

1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychoviolet psychoviolet
9073 164f
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viayouaresonaive youaresonaive
9421 9e3f
8248 443d
Reposted fromprecelka precelka viajakubzulczyk jakubzulczyk
9914 8cfb
Reposted fromambassadorofdumb ambassadorofdumb viamamba1 mamba1

February 21 2017

4904 1135 500
Reposted frommeem meem viatazniebieskimi tazniebieskimi

February 20 2017

8941 1851
Reposted fromkushii kushii viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl