Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viasatyra satyra

April 20 2017

April 16 2017

9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakrainakredek krainakredek
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong viawiks wiks
6102 ce85
Reposted fromollardo ollardo viawiks wiks
3229 f573
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viawiks wiks
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks
9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viawiks wiks
3891 3f0e
Reposted fromkarahippie karahippie viawiks wiks
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viazyta zyta
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viarudaizia rudaizia

April 14 2017

April 12 2017

1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianelabai nelabai
9451 1be1 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viastonerr stonerr

April 09 2017

8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychoviolet psychoviolet

April 04 2017

Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl