Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

2005 9e4d
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek

May 01 2017

4583 404a 500

April 30 2017

0873 81d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
1816 23b8 500
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viapolyphonicsoul polyphonicsoul
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viapolyphonicsoul polyphonicsoul

April 26 2017

1236 1ffe
Reposted fromfreakish freakish viaIriss Iriss
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

April 25 2017

5275 1bc6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamiimi miimi
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viasatyra satyra

April 20 2017

April 16 2017

9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakrainakredek krainakredek
4595 859d
Reposted fromiamstrong iamstrong viawiks wiks
6102 ce85
Reposted fromollardo ollardo viawiks wiks
3229 f573
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viawiks wiks
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
0140 f440 500

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks
9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl