Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2019

March 25 2019

September 03 2017

8682 bd90 500

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

August 30 2017

7579 4b69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viapanizwasem panizwasem
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella viapanizwasem panizwasem

August 28 2017

My kobiety przesadnie martwimy się na zapas, a życie często podaje nam najlepsze dla nas rozwiązania. Życzę Ci, abyś jak najszybciej się o tym przekonała i nie zamartwiała się zbytnio.
— J.B.
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viazucha zucha

July 26 2017

9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viastonerr stonerr

June 10 2017

8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 06 2017

0262 4eba 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiimi miimi

June 03 2017

8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso
5985 b0a7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl